Jumat, 07 Juni 2013

JOC on TV

Jakarta Osoji Club in Net Media TV on Tuesday, 4 June 2013. Yaay!! Semoga semakin banyak masyarakat yang bergerak untuk peduli dalam membersihkan lingkungan disekitarnya :)
Terimakasih Net TV

Tidak ada komentar:

Posting Komentar